torsdag 19 oktober 2017

Nödlarm

För att öka tryggheten i simhallen har vi installerat ett nödlarm. Vid nödläge eller upplevd otrygghet finns det knappar att trycka på för att påkalla personalens uppmärksamhet. Detta larm ersätter såklart inte personalens badbevakning, utan det är ett komplement. När man trycker på knappen larmar personsökare som personalen bär. På sökarna står det vilken knapp som blivit intryckt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar