lördag 3 december 2016

Storpumpen är på plats

Storpumpen, cirkpump, P1, kärt barn har många namn men nu är den på plats, pumpen som ska förse stora bassängen med rent vatten.Mer utrustning har kommit på plats i maskinrummet. Bland annat förfilter, hållare för ultrafilter och utjämningstanken till mellanbassängen.
Inne i simhallen har det hänt grejer också. Det nya taket är halvvägs färdigt. Helt vitt och utan skador från flygande bollar.


Dom har börjat putsa bassängväggarna i stora bassängen.


Golvet i mellan bassängen är gjutet och kanten vid vattenytan är putsad.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar